Strefa rodzica

Opłata członkowska wynosi 140 zł miesięcznie (składka obejmuje ubezpieczenie zawodnika).

Wpłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto:

Uczniowski Klub Sportowy Football Education, ul. S. Moniuszki 4/2, 09-500 Gostynin.

NIP 971-071-59-02

Bank BGŻ 22 2030 0045 1110 0000 0200 0140

Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień płacimy do 10 września). W tytule przelewu należy wpisać: Imię, nazwisko, miejscowość oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 

Patroni

Partner techniczny
Klub partnerski

Sponsorzy